REFERENCE

Park Inn Hotel Prague

- Kompletní ukázková prezentace pražského hotelu
- Video prohlídka + Virtuální prohlídka + Parallaxová webová prezentace
- Předváděcí produkt

Protect 6

- Prezentační web pro ojedinělou službu ochrany majetku
- Zdůraznění výhod a vlastností produktu
- Oslovení profesionálů i široké veřejnosti
 

Benebond

- Imageový web pro designové interiéry
- Důraz na přehlednost a šistý styl
- Oslovení koncových klientů - kontaktování designéra
 

Sport TERM

- Série menších webů jednotlivých sportovních značek
- Prezentace jednotlivých brandů před koncovými klienty
- Oslovení obchodníků, jejichž prostřednictvím dochází k distribuci obuvi
 

Fashion TERM

- Série menších webů jednotlivých fashion značek
- Prezentace jednotlivých brandů před koncovými klienty
- Oslovení obchodníků, jejichž prostřednictvím dochází k distribuci obuvi